Terms of conditions / Reglement

Reglement

Deze online veiling is een organisatie van Een Hart voor Limburg vzw, Herkenrodesingel 10 te 3500 Hasselt (KBOnr 0871.988.230).

De opbrengst van deze veiling komt toe aan de volgende goede doelen :

  • Kom op tegen Kanker
  • Het Rode Kruis
  • Een Hart voor Limburg streekfonds

De veiling is terug te vinden op www.ehvl-veiling.be en loopt van 25/11/2017 00:00 tot en met 01/01/2018 00:00

De te veilen items worden tentoongesteld in Kinepolis Hasselt tot en met 30/11/2017 en staan afgebeeld op www.ehvl-veiling.be.

Een eventuele bieder dient zich te registreren op de website door middel van het correct en volledig invullen van het op de website aanwezige registratieformulier en de aanvaarding van de voorwaarden.

Een bod kan gratis worden gedaan. Doe enkel een bod indien je werkelijk de bedoeling hebt om het aangeboden voorwerp effectief te kopen. Het bod kan door de bieder niet worden herroepen. Indien Uw bod het hoogste bod is en hoger is dan de minimumverkoopprijs, komt daardoor automatisch een juridisch bindend contract tot stand en bent U gehouden om de geboden prijs effectief te betalen.

Enkel meerderjarige personen kunnen een bod doen. Iedere bieder en koper wordt geacht voor zichzelf te bieden en gekocht te hebben. De koper zal zich niet op zijn lastgever kunnen beroepen.

Indien in de laatste minuten voor het aangekondigde einde van de biedingen nog een bod wordt uitgebracht, wordt de veiling telkens automatisch verlengd met 5 (vijf) minuten en zijn hogere biedingen mogelijk. De tijdsaanduiding op de veilingsite is indicatief.

Een bod dat niet geldig is (onder meer: omdat het niet ernstig is of; omdat het werd gedaan door een minderjarige; of omdat de identiteit van de bieder niet correct werd vermeld of niet kan worden gecontroleerd, ...) kan door de organisator worden verwijderd.

Bij enig geschil (tussen de bieders of tussen een bieder en de organisator) beslist de gerechtsdeurwaarder op bindende wijze.

De prijs moet betaald worden binnen de 14 dagen na het afsluiten van de veiling. (in principe uiterlijk voor 15/01/2018)

Indien de koopsom niet tijdig wordt betaald, is de verkoop van rechtswege ontbonden en heeft de organisator het recht om het voorwerp opnieuw aan te bieden voor verkoop zonder dat hij daarover enige verantwoording moet geven. De schade die hieruit voortvloeit is ten laste van de rouwkoper, die geen aanspraak kan maken op een eventuele meeropbrengst.

De te veilen stukken worden verkocht in de staat waarin zij zich bevinden. De beschrijving, de benaming, de opgave van het aantal, gewicht of maat worden vrijblijvend verstrekt zonder enig verantwoordelijkheid van de organisator, noch voor zichtbare noch voor onzichtbare gebreken.

De organisator is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van technische storingen of problemen in het systeem. (onmogelijkheid om de website te gebruiken storing in de website, de achterliggende systemen, het internet)

Vanaf de definitieve toewijzing zijn de goederen voor risico en rekening van de koper. Afhaling van de gekochte goederen kan pas gebeuren na ontvangst van de betaling en na afspraak. Eventueel op uitdrukkelijk verzoek van de koper kunnen de gekochte goederen worden verzonden. Het transport gebeurt op risico en op kosten (btw, accijnzen, douane, verpakking ...) van de koper.

De toezichthoudende gerechtsdeurwaarder kan uw gegevens controleren zowel tijdens als bij afloop van de biedingen. Bij elk geschil over een bod of toewijzing heeft de gerechtsdeurwaarder de uiteindelijke beslissing en dit in laatste aanleg.
Terms of conditions / Reglement

×